FREE SHIPPING ON ORDER OVER $100+
FREE SHIPPING ON ORDER OVER $100+
Cart 0
Hùng Ca Việt Nam Cộng Hòa (Audio CD)
Hùng Ca Việt Nam Cộng Hòa (Audio CD)
Trúc Hồ Music

Hùng Ca Việt Nam Cộng Hòa (Audio CD)

Regular price $9.99 $0.00 Unit price per

1. Chiến Sĩ Vô Danh | Trình bày: Ca Đoàn Ngàn Khơi | Sáng tác: Phạm Duy | Hoà âm: Sỹ Đan

2. Trên Đầu Súng | Trình bày: Nguyên Khang, Việt Khang, Nhật Lâm & Nhật Quân | Sáng tác: Anh Việt Thu | Hoà âm: Quốc Khanh

3. Gót Chinh Nhân | Trình bày: Johnny Dũng | Sáng tác: Anh Bằng | Hoà âm: Trúc Hồ

4. Có Những Người Anh | Trình bày: Đoàn Phi | Sáng tác: Võ Đức Hảo | Hoà âm: Trúc Hồ

5. Đáp Lời Sông Núi | Trình bày: Ca Đoàn Ngàn Khơi | Sáng tác: Trúc Hồ | Hoà âm: Trúc Hồ

6. Thề Không Phản Bội Quê Hương | Trình bày: Nguyên Khang, Việt Khang, Nhật Lâm; Nhật Quân | Sáng tác: Cục Chính Huấn | Hoà âm: Trúc Sinh

7. Giờ Này Anh Ở Đâu | Trình bày: Cát Linh, Ngọc Anh Vi, Kimberly Trương & Angela Gia Hân | Sáng tác: Khánh Băng | Hoà âm: Trúc Hồ

Bonus Karaoke Tracks
1. Chiến Sĩ Vô Danh
2. Trên Đầu Súng
3. Gót Chinh Nhân
4. Có Những Người Anh
5. Đáp Lời Sông Núi
6. Thề Không Phản Bội Quê Hương
7. Giờ Này Anh Ở Đâu